Kurz osobného trénera
ŽilinaTento kurz je certifikovaný EfectFit vzdelávacou akadémiou v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika - Ústav telesnej výchovy a športu

Základné informácie o certifikovanom trénerskom kurze Osobný tréner

 • 50 vyučovacích hodín, 3 víkendy, 6 dní
 • EfectFit OC Mirage v Žiline
 • Cena kurzu 379 € - v cene sú zahrnuté všetky študijné materiály v elektronickej podobe
 • Certifikát - po absolvovaní skúšky získate certifikát, na základe ktorého vás môžeme zapísať do registra športových odborníkov. Môžete tak podnikať ako tréner, športový odborník podľa zákona o športe.
 • najbližší termín a registrácia

Hlavné výhody nášho trénerského kurzu

 • Obmedzená kapacita na 20 ľudí, osobný prístup
 • 3 plné vzdelávacie víkendy
 • Odborný tím lektorov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním najvyššieho stupňa a viacročnou praxou
 • 100% aktuálne a moderné poznatky, vedecky podložené info
 • Veľa praktických ukážok a zásobník cvičení
 • Všetky materiály a skriptá online
 • Priateľská, rodinná atmosféra a prístup k študentom
 • Možnosť získať pracovnú ponuku v EfectFite

Čo sa naučím na trénerskom kurze?

 1. Ako funguje ľudské telo - základy anatómie, fyziológie a biochémie.
 2. Ako nastaviť klientovi stravovací plán a jedálniček.
 3. Ako zdiagnostikovať klienta a nastaviť mu tréningový plán.
 4. Ako sa správne a efektívne rozcvičiť (roller, core tréning a iné).
 5. Ako zostaviť funkčný tréning pre klienta s ohľadom na jeho zdravotný stav a ciele.
 6. Ako pracovať a napraviť držanie tela, postúru.
 7. Ako naučiť klienta základné cvičenia a prispôsobiť ich jeho stavu.
 8. Ako rozvíjať a pracovať so silou (maximálna sila).
 9. Ako kontinuálne zvyšovať výkon klienta.
 10. Ako nastaviť tréningové cykly a ich nadväznosť.

Kompletnú osnovu školenia a program nájdete tu.

Osnova školenia

1. víkend

Anatómia

 • Anatomické názvoslovie častí ľudského tela
 • Zložky pohybového systému a ich funkcie
 • Osový systém - chrbtica a hrudník - pohyby a dýchanie
 • Krk, hrudník, chrbát, brucho, horná a dolná končatina: kosti, kĺby a svaly so zameraním na ich funkciu a pohyb
 • Základy prvej pomoci

Biochémia

 • Metabolizmus a energeticky bohaté zlúčeniny ľudského tela
 • Základné živiny a hlavné procesy produkujúce energiu vo forme ATP
 • Nároky na metabolizmus pri pohybe, dostupnosť zdrojov energie pri aeróbnej a anaeróbnej záťaži

Fyziológia svalového vlákna

 • Anatómia svalu a svalovej bunky
 • Prenos vzruchu na nervovosvalovej platničke, aktínové a myozínové myofibrily a priebeh svalovej kontrakcie
 • Typy svalových vlákien a ich zapájanie pri pohybe v závislosti na záťaži

Výživa

 • Metabolizmus
 • Základné zložky výživy: sacharidy, bielkoviny, tuky
 • Glykemický index a glykemická nálož
 • Vitamíny a minerály

Psychológia

 • Základy psychológie v športe

Pedagogika

 • Základy pedagogiky v športe

2. víkend

Pohybový systém

 • Zložky pohybového systému, aké orgány pohybového systému poznáme

Teória športového výkonu

 • Športový výkon (čo je to športový výkon) a športová výkonnosť (čo je to športová výkonnosť, aký je rozdiel medzi športovým výkonom a športovou výkonnosťou)
 • Štruktúra športového výkonu - faktory, ktoré ovplyvňujú športový výkon, aké faktory poznáme, dôležitosť poznať jednotlivé faktory, ktoré nám ovplyvňujú daný športový výkon

Športový tréning

 • Únava v športe, prejavy únavy, diagnostika stupňa únavy (základné informácie o únave v športe, ako vzniká, jej príčiny vzniku, čo robiť v danom stave, ako mu predísť, ako naložiť s priebehom únavy, ...)

Organizačné a didaktické formy v tréningovom procese

 • Tréningová jednotka a jednotlivé časti TJ (čo to je tréningová jednotka, aké má základné časti, čo tvorí obsah jednotlivých častí športového tréningu, dôležitosť osobnosti trénera, aký by mal tréner byť, a pod.)
 • Prípravná časť pred tréningovou jednotkou (z čoho by mala pozostávať, prečo je dôležitá, mobilizačné a aktivačné cvičenia, myofasciálne uvoľnenie pomocou penových valcov, lacrosových loptičiek, správne dýchanie, a pod.)
 • Špecifické didaktické formy (aké poznáme, aký je rozdiel medzi nimi)

Zložky športového tréningu

 • Aké poznáme zložky športového tréningu, čo tam zaraďujeme, charakteristika jednotlivých zložiek športového tréningu

Diagnostika pohybového aparátu

 • Základná diagnostika dýchacieho stereotypu, testy mobility jednotlivých kĺbových segmentov, testovanie základných pohybových vzorov

Funkčné poruchy pohybového systému

 • Aké poznáme, ktoré najviac ovplyvňujú držanie tela, obmedzenie rozsahu jednotlivých kĺbových segmentov, obmedzenie pohybu, najčastejšie skrátené a oslabené svaly, hypermobilita

Záverečná praktická časť v podobe spoločného tréningu

3. víkend

Silové schopnosti a ich rozvoj

 • Čo sú to silové schopnosti, kde ich využívame, ako ich správne rozvíjať
 • Základná charakteristika silových schopností a metód ich rozvoja

Rozdelenie silových schopností

 • Rozdelenie silových schopností podľa fyzikálnych a neuromuskulárnych faktorov, typy svalovej kontrakcie

Výkon

 • Ako diagnostikovať výkon, ako následné poznatky preniesť do praxe
 • Čo je to výkon v športovom tréningu, ako ho určiť

Adaptačné mechanizmy

 • Čo všetko ovplyvňuje silový tréning, ako ho využiť vo svoj prospech
 • Adaptácia spojivového tkaniva
 • Adaptácia nervového a srdcovocievneho systému
 • Bioenergetická adaptácia

Kompenzácia jednostranného zaťaženia

 • Čo to je jednostranné zaťaženie, kde sa s ním stretávame, jeho diagnostika a následná korekcia
 • Ako správne určiť, čo je jednostranné zaťaženie a následná správna aplikácia poznatkov do tréningového procesu

Metódy rozvoja silových schopností

 • Aké poznáme
 • Nájdenie a aplikácia vhodných metód pre rozvoj silových schopností
 • Zoznámenie sa so základnými metódami rozvoja, ich variabilitou, s teoretickou ukážkou rozsiahlosti tejto témy

Stavba športového tréningu

 • Ako vhodne zostaviť tréning podľa individuálneho cieľa klienta
 • Tréningové cykly, ich nadväznosť a realizácia

Praktická časť

 • Technika a nácvik základných cvičení - drep, mŕtvy ťah, bench-press
 • Spoločný tréning
 • Diagnostika maximálnej sily (názorná ukážka diagnostiky 1RM)

Prečítajte si, akí ľudia sa k nám prihlasujú a aké majú očakávania od kurzu.

Účastníkov našich kurzov môžeme kategoricky rozdeliť do troch skupín.

Prvá skupina je široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o zdravý životný štýl, chodieva cvičiť, avšak nemá trénerské ambície. Ich cieľom je sa naučiť pre svoje potreby niečo nové, obohatiť si zásobník cvikov, vypočuť si nové trendy vo fitness apod. Chcú cvičiť správne, efektívne a zároveň sa vyhnúť zraneniam.

Druhá skupina sú ľudia, ktorí mali a majú k športu, cvičeniu celý život blízko. Rozhodli sa, že by sa v tomto smere chceli rozvíjať, angažovať a prebrať úlohu kondičného trénera. Náš kurz osobného trénera im poskytuje výborný základ vedomostí a praxe a otvára im brány do sveta trénerstva.

Tretia skupina účastníkov sú už v podstate fungujúci tréneri, ktorí si chcú zopakovať, utriediť vedomosti prípadne obnoviť certifikát. Rovnako sa dozvedieť a získať nové informácie, inšpiráciu do ich ďalšej kariéry. Ich cieľom je sa neustále vzdelávať a absolvovať čo najviac školení, ktoré potom využívajú v praxi.

Prečítajte si najčastejšie otázky ohľadne kurzu. FAQ.

 1. Môžem sa kurzu zúčastniť aj keď nemám 18 rokov? Môžete, ale budeme potrebovať súhlas vašich rodičov.
 2. Som úplný laik, cvičeniu sa venujem len vo voľnom čase, môžem sa kurzu zúčastniť? Kurzu sa môžete zúčastniť aj v prípade, že sa športu nevenujete ako profesionál a v budúcnosti neplánujete trénovať klientov, ale sa dlhodobo cvičeniu venujete a chcete si doplniť vedomosti sami pre seba.
 3. Aké podmienky musím spĺňať na to, aby som sa mohol kurzu zúčastniť? Pre nástup na kurz a jeho absolvovanie nie sú podmienkou fyzické testy.
 4. Ako často organizujete kurzy? V Bratislave cca každé 2 mesiace, v Košiciach 3× ročne a v Žiline 3× ročne. Aktuálny termín je vždy vypísaný na webe a pokiaľ je možné sa naň prihlásiť, sú voľné miesta.
 5. Môžem niektorý víkend vynechať? Vymeškať môžete max. 1 celý deň praktickej časti.
 6. Je kurz akreditovaný? Môžem s certifikátom podnikať? Pojem akreditovaný kurz bol zákonom o športe zrušený. Ukončením nášho kurzu a absolvovaním skúšky získate certifikát, na základe ktorého vás môžeme zapísať do registra športových odborníkov. Môžete tak podnikať ako tréner, športový odborník podľa zákona o športe.
 7. Nevyhovuje mi termín skúšky, môžem prísť v inom termíne? V prípade, že Vám termín skúšky nevyhovuje, dohodneme Vám individuálny termín s lektorom. Individuálny termín je spoplatnený.
 8. Ako prebiehajú záverečné skúšky? Záverečná skúška prebieha ústnou formou – vytiahnete si otázku, dostanete čas na prípravu a následne bude prebiehať odpoveď. Skúšky pozostávajú z teoretickej aj praktickej časti, avšak len z učiva, ktoré bolo preberané na kurze. Súčasťou skúšky je vypracovanie a odovzdanie záverečnej práce na vopred vybranú tému.
 9. Čo ak skúšky neurobím? V prípade, že skúšky úspešne neabsolvujete na prvý krát, dohodneme Vám opravný termín skúšok. Individuálny opravný termín je spoplatnený.

Kto Vás bude školiť

Mgr. Peter Jankola Mgr. Peter Jankola
Mgr. Peter Jankola

Absolvent denného štúdia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave – tréner 5. kvalifikačného stupňa. Čítaj viac »

Spolumajiteľ a šéftréner prevádzky EfectFit Žilina. Tréner s vyše 7 ročnou praxou a množstvom doplnkových školení domáceho aj medzinárodného charakteru. Vo svojej trénerskej praxi pracuje so športovcami aj s bežnou populáciou všetkých vekových kategórií, vrátane seniorov a taktiež tehotných žien.

Špecializácia: Silový a funkčný tréning

Mgr. Ján Rosiar Mgr. Ján Rosiar
Mgr. Ján Rosiar

Absolvent denného štúdia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave – odbor kondičné trénerstvo a učiteľstvo. Čítaj viac »

Šéftréner prevádzky EfectFit Hraničná, Bratislava. Kondičný tréner 5. kvalifikačného stupňa a certifikovaný FMS tréner. V tréningu využíva metódy FMS, DNS a EXOS. V minulosti sa profesionálne venoval futbalu a aktuálne sa už 5 rokov naplno venuje trénerstvu vo fitness centre – profesionálni športovci, ale aj bežná populácia. Primárne zameranie je kondičný a silový tréning.

Mgr. Diana Klásková Mgr. Diana Klásková
Mgr. Diana Klásková

Absolventka Pedagogickej fakulty na UK v Bratislave a športovej fitness školy v Austrálii s kvalifikáciou osobný, kondičný a skupinový tréner. Čítaj viac »

Trénerstvu a výžive sa venujem 7 rokov. Svoje skúsenosti som získavala v najrýchlejšie rastúcej fitness sieti v Austrálii, kde som pracovala ako manažérka štúdia a hlavný tréner. Spolupracovala som rovnako s nutričnými poradcami, dietológmi na zostavovaní individuálnych jedálničkov či pri poradenstve a konzultáciách ohľadom tém ako: redukcia tuku, udržanie hmotnosti, naberanie svalovej hmoty, prevencia a riešenie metabolického syndrómu atď.

Kvalifikácie a certifikáty:

 • Australian College Sport and Fitness, 2014-2015 - Certificate III FITNESS Instructor, Australia, Sydney
 • Australian College Sport and Fitness, 2016 - Certificate IV Personal and conditioning trainer and sport nutrition adviser, Australia, Sydney
 • Australian College Sport and Fitness 2016-2018 - Diploma Sport and Recreational management, Advanced PT - specific pre/post injury rehabilitation, prevention, Australia, Sydney
 • Poradenstvo pre výživu, Bratislava 2021
 • Osvedčenie používania aplikácie Planeat, Bratislava 2021
Jozef Švidroň Jozef Švidroň
Jozef Švidroň

Akreditovaný výživový poradca a kondičný tréner. Trénerstvu a výžive sa profesionálne venujem už viac než 8 rokov. Čítaj viac »

Vo svojej praxi som mal možnosť pracovať a učiť sa od najlepších výživových a športových odborníkov na Slovensku. V profesionálnej praxi mám viac než 9000 odtrénovaných hodín. Desiatky spokojných klientov, ktorým som pomohol zmeniť život k lepšiemu v oblasti výživy a pohybu. Snažím sa ľudí naučiť to, čo som sa ja sám učil a učím celý život. Ako žiť čo najkvalitnejšie a najzdravšie bez veľkých obmedzení. Absolvované školenia: Akreditovaný výživový poradca, Športová výživa, Výživa tehotných žien a detí, Planeat - rozšírená funkcionalita pre odborníkov, DNS, FSU, Kettlebell Strong First a mnoho ďalších.

Prihláste
sa

Vyberte si z aktuálnej ponuky termínov

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
6.7. - 28.7.2024 (Bratislava)
399.00 €

Certifikovaný kurz v Bratislave v rozsahu 60 hodín začína 6.7.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 6. - 7.7.
 • 13. - 14.7.
 • 20. - 21.7.
 • 27. - 28.7. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12 a maximálny 20. Cena školenia je 399 €.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
3.8. - 25.8.2024 (Bratislava)
399.00 €

Certifikovaný kurz v Bratislave v rozsahu 60 hodín začína 3.8.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 3. - 4.8.
 • 10. - 11.8.
 • 17. - 18.8.
 • 24. - 25.8. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12 a maximálny 20. Cena školenia je 399 €.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 2
9.11.2024 - 13.4.2025 (Bratislava)
990.00 €

Certifikovaný kurz Osobný tréner 2 v Bratislave v rozsahu 100 vyučovacích hodín začína 9.11.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 9. - 10.11.
 • 7. - 8.12.
 • 11. - 12.1.
 • 1. - 2.2.
 • 15. - 16.3.
 • 12. - 13.4.

Minimálny počet účastníkov je 10 a maximálny 20. Cena školenia je 990 €. Cenu kurzu je možné rozdeliť a uhradiť na dve splátky.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
21.9. - 12.10.2024 (Košice)
399.00 €

Certifikovaný kurz v Košiciach v rozsahu 60 hodín začína 21.9.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 21. - 22.9.
 • 28. - 29.9.
 • 5. - 6.10.
 • 12.10. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálne však 20 ľudí. Cena školenia je 399 €.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
14.9. - 5.10.2024 (Žilina)
379.00 €

Certifikovaný kurz v Žiline v rozsahu 50 hodín začína 14.9.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 14. - 15.9.
 • 21. - 22.9.
 • 28. - 29.9.
 • 5.10. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálne však 20 ľudí. Cena školenia je 379 €.

Kurz
SM systém
14.9.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín začína 14.9.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Hraničná 3. Minimálny počet účastníkov je 6, maximálne 12 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Kalistenika
29.9.2024
79.00 €

Rozsah kurzu je 7 hodín a začína 29.9.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 6, maximálne však 12 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Výživa
29.6.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 hodín začína 29.6.2024 8:30 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 10, maximálne 25 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Výživa
21.7.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 hodín začína 21.7.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 10, maximálne 25 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Výživa
24.8.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 hodín začína 24.8.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 10, maximálne 25 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Certifikovaný kurz
FMS tréner
1.11. - 3.11.2024 (Bratislava)
749.00 €

Certifikovaný kurz FMS I. a II. začína 1.11.2024 9:00 v Bratislave. Počet účastníkov je obmedzený. Cena FMS I. je 449 €, cena FMS II. 499 €, cena FMS I.+II. 749 €. Cenu kurzu je možné rozdeliť a uhradiť na dve splátky.

zadajte 6-miestny kód