Certifikovaný kurz FMS tréner

Kurz FMS "v kocke"

 • akciová early bird cena platí do 22.9.
 • 12 vyučovacích hodín počas 2 dní FMS I.
 • 23 vyučovacích hodín počas 3 dní FMS I. + II.
 • jediný FMS kurz na Slovensku
 • obmedzená kapacita
 • ukončené medzinárodne platným certifikátom
 • online materiály
 • prístup do www.functionalmovement.com

Čo je FMS?

FMS (Functional Movement Screen) je testovací nástroj na identifikovanie limitácií a asymetrií v siedmych základných pohybových vzoroch, ktoré sú kľúčové pre kvalitu pohybu u ľudí bez zranení či bolestí. Profesionálne športové kluby (NBA, UEFA, NHL) používajú FMS na prevenciu pred zraneniami, rovnako aj telocvične a fitness centrá pre poskytovanie profesionálnej metodológie testovania klientov na identifikovanie rizikových oblastí zranenia a teda zvýšenie prevencie.

Celý FMS trvá len niekoľko minút, no dokáže svojou výpovednou hodnotou konkurovať niekoľkohodinovej dôkladnej prehliadke. Súčasťou metodológie FMS je tiež oboznámenie s korekčnými cvičeniami a ďalšími metódami predchádzania zranení u svojich klientov.

Absolvovaním kurzu a splnením online testu získate:

 • certifikát na poskytovanie FMS merania (je to na Vás, či už sa rozhodnete ponúknuť svoje služby profesionálnemu športovému klubu, telocvični či fitness centru, alebo individuálne súkromným klientom)
 • prístup k všetkým FMS materiálom (dokumentom, videám a online nástrojom) v trénerskej sekcií functionalmovement.com
 • pridanie na mapu certifikovaných trénerov (na stránke functionalmovement.com), čo Vám pomôže získať klientov hľadajúcich certifikovaných FMS trénerov vo Vašom okolí.

Unikátne výhody FMS

Uznaný systém - FMS je medzinárodne uznávaný systém medzi profesionálnymi športovcami aj trénermi. Získaním certifikátu FMS sa Vám otvoria nové dvere a posuniete vašu kariéru na ďalšiu úroveň.

Nástroje a metódy - Systém FMS spája 20-ročnú skúsenosť mnohých profesionálnych trénerov a poskytuje vám tie najlepšie nástroje a metódy hodnotenia.

Pre každého – FMS nie je špecifický pre jeden daný šport, ale univerzálny pre každého človeka. Potrebujete len testovaciu sadu a know-how. Bodovací systém je štandardizovaný a jednotný na celom svete.

prihláste sa na školenie

Quick overview of the FMS course

 • 12 teaching lessons during 2 days of FMS I.
 • 23 teaching lessons during 3 days of FMS I. & II.
 • The only FMS course organized in Slovakia
 • The capacity is limited
 • The course is completed with an internationally valid certificate
 • All of the materials are online
 • You will get access to www.functionalmovement.com

Introducing the FMS system

FMS (Functional Movement Screen) is the screening tool used to identify limitations or asymmetries in seven fundamental movement patterns that are key to functional movement quality in individuals with no current pain complaint or known musculoskeletal injury. FMS is used for screening top professional athletes by many top teams (NBA, UEFA, NHL) in the world, but also by gyms to provide top screening methodology for their clients to identify potential risk areas for injury.

The FMS screening takes only a few minutes, but can provide very useful information worth a long thorough physical examination. Part of the FMS methodology are also corrective exercises and other methods helping prevent injuries with your clients.

In order to provide FMS testing and analyzing services, all you need is to attend FMS certification and after that, pass the online test. You’ll receive:

 • certificate that will entitle you to provide FMS measurements (whether you decide to offer your services to a professional sport club, a gym, or to private clients is up to you),
 • access to all the FMS materials (documents, videos, online tools) from the website functionalmovement.com,
 • possibility to be added to their FMS certified members map, what will help you get clients seeking FMS certified trainers in your area,

The unique benefits of FMS

Acknowledged system - FMS is acknowledged among sport and fitness professionals worldwide. Being FMS certified opens many doors and takes your career to the next level.

Tools and methods - FMS has been developed over 20 years, combining experience of many professional trainers, providing you with the best assessment tools and methods.

For all people - FMS is not sport-specific, it’s human-universal. All you need is an FMS kit and know-how. The scoring system is united everywhere in the world.

The course will be taught in English.

If you have any questions, feel free to email us at info@efectfit.sk.

sign up for the course

Kto Vás bude školiť

Peter Lakatos

Peter Lakatos je inštruktorom Master StrongFirst, inštruktorom Krav-Maga Expert 3 a tvorcom metódy Ground Force.

Prihláste
sa

Vyberte si z aktuálnej ponuky termínov

Akreditovaný kurz
Kondičný tréner I. kv. stupňa
16.11. - 7.12.2019 (Bratislava)
299.00 €

Najbližší akreditovaný kurz v Bratislave v rozsahu 50 hodín začína 16.11.2019 8:30 . Prebieha počas víkendov:

 • 16. - 17.11.
 • 23. - 24.11.
 • 30.11. - 1.12.
 • 7.12. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálne však 18 ľudí. Cena za akreditované školenie je 299 €.

Certifikovaný kurz
FMS tréner

4.10. - 6.10.2019
749.00 €

Akreditovaný kurz FMS I. a II. začína 4.10.2019 9:00 v Bratislave . Počet účastníkov je obmedzený. Early bird cena za školenie 449 € (FMS I.), 499 € (FMS II.) a 749 € za obe. Early bird cena platí do 22.9. Následne, cena FMS I. je 499 €, cena FMS II. 549 €, cena FMS I.+II. 799 €.

Akreditovaný kurz
Kondičný tréner I. kv. stupňa
9.11. - 30.11.2019 (Košice)
299.00 €

Najbližší akreditovaný kurz v Košiciach v rozsahu 50 hodín začína 9.11.2019 8:30 . Prebieha počas víkendov:

 • 9. - 10.11.
 • 16. - 17.11.
 • 23. - 24.11.
 • 30.11. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálne však 18 ľudí. Cena za akreditované školenie je 299 €.

Kurz
SM systém
16.11.2019
59.00 €

Najbližší kurz v rozsahu 8 hodín začína 16.11.2019 8:30 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Hraničná 3. Minimálny počet účastníkov je 6, maximálne však 10 ľudí. Cena za kurz je 59 €.

Kurz
Kalistenika
9.11.2019
59.00 €

Najbližší kurz v rozsahu 7 hodín začína 9.11.2019 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 6, maximálne však 12 ľudí. Cena za kurz je 59 €.