Certifikovaný kurz osobný tréner level 2
Bratislava

Tento kurz je certifikovaný EfectFit vzdelávacou akadémiou v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika - Ústav telesnej výchovy a športu

Základné informácie o certifikovanom trénerskom kurze Osobný tréner level 2

 • 100 vyučovacích hodín, 6 víkendov, 12 dní
 • Grösslingová 7, Bratislava, priestory EfectFit Staré Mesto – prezenčná výučba
 • Uvádzacia cena kurzu 990 € - v cene sú zahrnuté všetky študijné materiály v elektronickej podobe. Cenu kurzu je možné rozdeliť a uhradiť na dve splátky.
 • Certifikát, na základe ktorého vás môžeme zapísať do registra športových odborníkov. Môžete tak podnikať ako tréner, športový odborník podľa zákona o športe.
 • Najbližší termín a registrácia
 • Kurz nebude prebiehať 6 víkendov hneď po sebe ako Osobný tréner level 1, ale bude rozdelený do viacerých mesiacov. Presné vyučovacie víkendy a dátumy nájdete dole vo formulári.

Osnova a obsah kurzu osobný tréner level 2

VÍKEND 1 – Mgr. Viktor Oliva, PhD.

 1. Fyziológia adaptácií
 2. Teória superkompenzácie a jej fázy
 3. Fyziológia kyslíkového deficitu a kyslíkového dlhu
 4. Bioenergetická špecificita
 5. Prípravná časť tréningu v 21. storočí
  • Myofasciálne techniky
  • Automobilizácia, mobilizačné cvičenia
  • Nácvik korektného dýchania, stabilizácia trupu
  • Optimálna svalová súhra
  • Neurálna aktivácia
  • Pohybová predpríprava
 6. Starnutie, involučné procesy, význam pravidelnej pohybovej aktivity u staršej populácie ľudí, tréningový proces seniorov
 7. Vzpieranie – základy (premiestnenie do stoja)

VÍKEND 2 – Bc. Martin Mihálik, dipl. fyzioterapeut

 1. Komplexná diagnostika pohybového aparátu
  • Testy svalovej sily
  • Rozšírené testy rozsahu pohybu a pohybové vzory
  • Metodiky FMS, DNS, 3S diagnostika a iné
 2. Funkčné poruchy pohybového systému
 3. Kompenzačné cvičenia a ich využitie v tréningovom procese
 4. Prepojenie fyzioterapie a silového tréningu
  • Bolesti chrbtice a veľkých kĺbov
  • Princípy tréningu pri klientoch s bolesťou a po operáciach

VÍKEND 3 – Mgr. Ján Rosiar

 1. Technika základných cvičení - rozšírená verzia
  • Unilaterálne, bilaterálne
  • Využívanie rôznych funkčných pomôcok
 2. Regresie a progresie jednotlivých cvičení
  • Od začiatočníka po športovca
 3. Príklady a tvorba tréningových jednotiek
  • Podľa cieľov - chudnutie, naberanie hmoty a iné
  • Podľa zdravotného stavu - zranenie, obezita a iné
  • Podľa obmedzení - rozsahy pohybu, bolesť a iné
 4. Komunikácia s klientom

VÍKEND 4 – Bc. Mário Mesár

 1. Kettlebell základy a úvod do problematiky
  • Úvod, identifikácia a riešenie problémov
 2. Technika, problémy techniky, regresie a progresie cvičení s kettlebellom
  • Mŕtvy ťah
  • Swing
  • Clean
  • TGU – Turkish get up
  • Drep
  • Press
  • Snatch

VÍKEND 5 – Mgr. Marcel Virga

 1. Výbušná sila a jej rozvoj
  • Príklady tréningových jednotiek
  • Medicine ball
  • Slam ball
  • Plyometria – od základov
 2. Maximálna sila a jej rozvoj
  • Príklady tréningových jednotiek
 3. Vytrvalosť v sile a jej rozvoj
  • Príklady tréningových jednotiek

VÍKEND 6 – Mgr. Diana Klásková

 1. Psychologická zložka tréningu
 2. Meranie fyzických parametrov (Tanita,Calipometer)
 3. Výživa a príklady tvorby základného jedálničku
 4. Intolerancie, alergie a ako sa s nimi vysporiadať
 5. Športová výživa
 6. Výživa pre ženy (prispôsobenie cvičenia a výživy)
 7. Rozdelenie dňa z hľadiska výživy (proteosyntéza alebo proteolýza)

Kto Vás bude školiť

Mgr. Viktor Oliva, PhD. Mgr. Viktor Oliva, PhD.
Mgr. Viktor Oliva, PhD.

Pedagóg, vedec a pohybový terapeut s pôsobiskom na Katedre biologických a lekárskych vied, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Čítaj viac »

Je vedecký pracovník na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, člen Komisie vzdelávania Slovenského zväzu vzpierania, lektor v akadémii na vzdelávanie osobných trénerov I. a II. stupňa.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vplyvom implementácie pohybovej aktivity u onkologických pacientov s karcinómom semenníka počas a po absolvovaní chemoterapeutickej liečby v kooperácii s Národným onkologickým ústavom v Bratislave a s Ústavom experimentálnej endokrinológie v Biomedicínskom centre SAV. Skúma taktiež vplyv pravidelnej pohybovej aktivity na organizmus staršieho človeka a podieľa sa na koncepcii pohybových programov pre staršiu populáciu v podmienkach bežnej populácie i klinickej praxe. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj problematike detailnej analýzy a optimalizácie modalít vykonania viackĺbových a prototypových pohybov na zvýšenie funkčnej svalovej súhry a EMG aktivity synergických svalov.

Účastník viacerých domácich i zahraničných, celosvetovo uznávaných kongresov, konferencií a seminárov, na ktorých prezentoval výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Absolvent mnohých domácich a zahraničných, celosvetovo uznávaných odborných kurzov, školení, certifikácií a webinárov. Pravidelne prednáša o problematike pravidelnej pohybovej aktivity, starnutia a významu pohybovej aktivity pre organizmus staršieho človeka pre bežnú populáciu a odbornú verejnosť.

Bc. Martin Mihálik Bc. Martin Mihálik
Bc. Martin Mihálik

Diplomovaný fyzioterapeut a súčasne medzinárodne akreditovaný silovo kondičný tréner NCSC aj so špecializáciou YSCC (Youth strenght and conditioning). Čítaj viac »

Cez jeho školenia prešlo už viac ako 200 trénerov. Hlavná špecializácia je športová fyzioterapia ako aj chronické bolesti pohybového aparátu. Pracuje ako kondičný tréner pre mládež na Slovane, kde pracuje s hokejistami na profesionálnej úrovni. Absolvoval viac ako 50 školení aj na medzinárodnej úrovni ako napríklad CFSC, FSU a mnoho ďalších.

Bc. Mário Mesár Bc. Mário Mesár
Bc. Mário Mesár

Absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu v odbore kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Čítaj viac »

Momentálne študentom fyzioterapie na SZU v Bratislave. Trénerstvu sa venuje 9 rokov, predovšetkým so špecializáciou na rehab/prehab, diagnostiku pohybového aparátu a dysfunkcií s následnou korekciou, ktorá vychádza z biomechanických základov pohybu. Držiteľ množstva zahraničných certifikátov:

Certified Strong First instructor

 • SFG 1 Barcelona, Spain
 • SFG 2 Praha, Czech Republic
 • SFL Rijeka, Croatia

Certified active release technique provider

 • Upper extremity 1, Wien, Austria
 • Lower extremity 1, Split, Croatia
 • Spine 1, London, England

Certified biomechanic specialist (CEU), Conor Harris, Pinnacle performance

 • Foundational principles and basic biomechanics
 • Lower body biomechanics and gait
 • Upper body biomechanics
 • Assesment protocol and exercise selection

Certified movement therapy specialist (CEU), Rehab-u

 • Movement optimization for prehab and performance 1
 • Movement optimization for prehab and performance 2
 • Mobility fundamentals for prehab and performance

Certified FMS 1 & 2 instructor, Bratislava, Slovakia

Mgr. Ján Rosiar Mgr. Ján Rosiar
Mgr. Ján Rosiar

Absolvent denného štúdia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave – odbor kondičné trénerstvo a učiteľstvo. Čítaj viac »

Šéftréner prevádzky EfectFit Hraničná, Bratislava. Kondičný tréner 5. kvalifikačného stupňa a certifikovaný FMS tréner. V tréningu využíva metódy FMS, DNS a EXOS. V minulosti sa venoval futbalu a aktuálne sa už 5 rokov naplno venuje trénerstvu vo fitness centre – profesionálni športovci, ale aj bežná populácia. Primárne zameranie je kondičný a silový tréning.

Mgr. Marcel Virga Mgr. Marcel Virga
Mgr. Marcel Virga

Absolvent denného štúdia v odbore kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave. Čítaj viac »

Spolumajiteľ a šéftréner prevádzky EfectFit v Petržalke.

Bývalý profesionálny športovec (5 rokov v reprezentácií Slovenska v rýchlostnej kanoistike).

"Zameriavam sa na tzv. funkčný tréning, teda tréning zameraný na zlepšenie kvality života, diagnostiku a korekciu nesprávnych pohybových vzorov."

Špecializácia:

 • silový tréning
 • metódy DNS
 • TRX
 • vzpieranie
 • thajský box
Mgr. Diana Klásková Mgr. Diana Klásková
Mgr. Diana Klásková

Absolventka Pedagogickej fakulty na UK v Bratislave a športovej fitness školy v Austrálii s kvalifikáciou osobný, kondičný a skupinový tréner. Čítaj viac »

Trénerstvu a výžive sa venujem 7 rokov. Svoje skúsenosti som získavala v najrýchlejšie rastúcej fitness sieti v Austrálii, kde som pracovala ako manažérka štúdia a hlavný tréner. Spolupracovala som rovnako s nutričnými poradcami, dietológmi na zostavovaní individuálnych jedálničkov či pri poradenstve a konzultáciách ohľadom tém ako: redukcia tuku, udržanie hmotnosti, naberanie svalovej hmoty, prevencia a riešenie metabolického syndrómu atď.

Kvalifikácie a certifikáty:

 • Australian College Sport and Fitness, 2014-2015 - Certificate III FITNESS Instructor, Australia, Sydney
 • Australian College Sport and Fitness, 2016 - Certificate IV Personal and conditioning trainer and sport nutrition adviser, Australia, Sydney
 • Australian College Sport and Fitness 2016-2018 - Diploma Sport and Recreational management, Advanced PT - specific pre/post injury rehabilitation, prevention, Australia, Sydney
 • Poradenstvo pre výživu, Bratislava 2021
 • Osvedčenie používania aplikácie Planeat, Bratislava 2021

Prihláste
sa

Vyberte si z aktuálnej ponuky termínov

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
6.7. - 28.7.2024 (Bratislava)
399.00 €

Certifikovaný kurz v Bratislave v rozsahu 60 hodín začína 6.7.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 6. - 7.7.
 • 13. - 14.7.
 • 20. - 21.7.
 • 27. - 28.7. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12 a maximálny 20. Cena školenia je 399 €.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
3.8. - 25.8.2024 (Bratislava)
399.00 €

Certifikovaný kurz v Bratislave v rozsahu 60 hodín začína 3.8.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 3. - 4.8.
 • 10. - 11.8.
 • 17. - 18.8.
 • 24. - 25.8. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12 a maximálny 20. Cena školenia je 399 €.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 2
9.11.2024 - 13.4.2025 (Bratislava)
990.00 €

Certifikovaný kurz Osobný tréner 2 v Bratislave v rozsahu 100 vyučovacích hodín začína 9.11.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 9. - 10.11.
 • 7. - 8.12.
 • 11. - 12.1.
 • 1. - 2.2.
 • 15. - 16.3.
 • 12. - 13.4.

Minimálny počet účastníkov je 10 a maximálny 20. Cena školenia je 990 €. Cenu kurzu je možné rozdeliť a uhradiť na dve splátky.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
21.9. - 12.10.2024 (Košice)
399.00 €

Certifikovaný kurz v Košiciach v rozsahu 60 hodín začína 21.9.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 21. - 22.9.
 • 28. - 29.9.
 • 5. - 6.10.
 • 12.10. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálne však 20 ľudí. Cena školenia je 399 €.

Certifikovaný kurz
Osobný tréner level 1
14.9. - 5.10.2024 (Žilina)
379.00 €

Certifikovaný kurz v Žiline v rozsahu 50 hodín začína 14.9.2024 9:00. Prebieha počas víkendov:

 • 14. - 15.9.
 • 21. - 22.9.
 • 28. - 29.9.
 • 5.10. (skúška je v doobedných hodinách)

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálne však 20 ľudí. Cena školenia je 379 €.

Kurz
SM systém
14.9.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 vyučovacích hodín začína 14.9.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Hraničná 3. Minimálny počet účastníkov je 6, maximálne 12 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Kalistenika
29.9.2024
79.00 €

Rozsah kurzu je 7 hodín a začína 29.9.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 6, maximálne však 12 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Výživa
29.6.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 hodín začína 29.6.2024 8:30 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 10, maximálne 25 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Výživa
21.7.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 hodín začína 21.7.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 10, maximálne 25 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Kurz
Výživa
24.8.2024
79.00 €

Kurz v rozsahu 8 hodín začína 24.8.2024 9:00 v Bratislave. Prebieha v prevádzke EfectFit Trnavská cesta 74/E. Minimálny počet účastníkov je 10, maximálne 25 ľudí. Cena za kurz je 79 € vrátane DPH.

Certifikovaný kurz
FMS tréner
1.11. - 3.11.2024 (Bratislava)
749.00 €

Certifikovaný kurz FMS I. a II. začína 1.11.2024 9:00 v Bratislave. Počet účastníkov je obmedzený. Cena FMS I. je 449 €, cena FMS II. 499 €, cena FMS I.+II. 749 €. Cenu kurzu je možné rozdeliť a uhradiť na dve splátky.

zadajte 6-miestny kód